‘We gaan veel bewuster met elkaar om’

Zestien en zeventien zijn Freek en Karin als ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Liefde op het eerste gezicht. Vier jaar later verloven ze zich. Na de Premarriage Course weten ze het helemaal zeker: “Wij blijven voor altijd samen.”

In het voorjaar worden Freek en Karin gevraagd om mee te doen met de Premarriage Course. Freek is meteen enthousiast, maar Karin aarzelt: “Ik zag er aanvankelijk best tegenop om vijf avonden over onze relatie te praten.” Toch weerhoudt dat haar er niet van om mee te doen. En al snel is ze even enthousiast als Freek.

De cursus opent hun ogen voor de verschillen in de opvoeding die ze gehad hebben. Ook krijgen ze oog voor de onuitgesproken verwachtingen die ze van elkaar hadden. Freek vertelt: “Ik kom uit een druk, direct gezin en Karin uit een heel rustig, wat meer indirect, gezin. Dat werkt natuurlijk in onze relatie door. We verschillen in hoe we communiceren en met conflicten omgaan.” Karin vervolgt: “Freek en ik zijn tegenpolen. Op de cursus leerden we de verschillen benoemen én waarderen. Die verschillen maken onze relatie juist mooi. We vullen elkaar goed aan.”

Freek en Karin kijken heel positief op de cursus terug. Karin: “We gaan veel bewuster met elkaar om. We weten nu waar onze verschillen vandaan komen en slagen er beter in om ze te overbruggen. Ik oefen bijvoorbeeld tegenwoordig bewust met sorry zeggen na een ruzie.” Freek vult aan: “Ik geef meer cadeautjes aan Karin omdat ik geleerd heb dat dat haar taal van de liefde is.” Karin concludeert: “Ik ben blij dat we de Premarriage Course gevolgd hebben. Ik zie het als een goede basis voor de rest van ons leven.”